2020. június 4.,
csütörtök, Bulcsú napja

Kásler: Senki sem tekintheti magát isteni mércének

Hír TV

2018. szeptember 22., szombat 06:30, frissítve: kedd 12:07

A mai fiatalok kétharmada családot akar. A demográfiai helyzet összetettsége kapcsán Kásler Miklós megjegyezte, hogy az utóbbi évtizedek népességcsökkenését meg kell állítani. Az egészségügy neve helytelen, hisz inkább betegségügyről beszélhetünk most és ezen a szemléleten változtatni kell. Ezekről is beszélt a miniszter a Hír TV Péntek9 című műsorában.

Kásler Miklós szerint tág értelemben nem pusztán a társadalmi problémák, de az egyéni betegségek ágensei is befolyásolják a szaporodási kedvet. Eme társadalmi, és egyéni betegségek kórokozói egyaránt élethelyzetek. Olyan félelmek gátolják az embereket, melyeket ki kell iktatni – mondta a miniszter, mint a téma orvos-szakértője.

Arra a kérdésre, hogy miért érzik az emberek mégis folyton rossznak az egészségügyet, a miniszter azzal válaszolt, hogy nem csak hazánkban, hanem mindenütt, és nem csak most, hanem mindig annak érzik. A legjobb rendszerekkel rendelkező országokban sem elégedettek ezekkel az ott élők. A magánegészségügy és állami ellátás szétválasztása kapcsán a miniszter szerint törvényi mederbe kell terelni e két terület összefonódását. A rezidensek elvándorlásáról szólva megjegyezte, hogy annak mértéke láthatóan mérséklődött. Az orvos és ápolónők vándorlása globális jelenség: a németek mennek Amerikába, magyarok Németországba, hozzánk meg jönnek az erdélyiek. 

Az oktatás kapcsán megjegyezte: a magyar modell létezik. A magyar oktatási rendszerben nőttek fel a legnagyobb művészeink, tudósaink, Nobel-díjasaink. Ebből a tradícióból kell átemelni az értékes elemeket. Példaként hozta fel, hogy Karácsony Sándor 90 évvel ezelőtti pedagógiai előadásait, melyek ma is húsba vágóan aktuálisak. A „világnézeti semlegesség” kapcsán megjegyezte: még a mondatfűzés nyelvi módja is meghatározott, így az is, hogy például egy ateista mivel szemben, minek a hiányában határozza meg önmagát. A kereszténység általános viszonyrendszer, amitől nem lehet elvonatkoztatni, ezt támadni ostobaság.

Az őt személyesen ért „tízparancsolatos” támadásra reagálva elmondta, lehet, hogy valóban nincs igaza. Nem 70-80 hanem 90 százalékban lehet ugyanis megelőzni a betegségeket a 10 parancsolat által. Emlékeztetett: a mózesi törvények nem pusztán vallási törvények, hanem eleve azzal a céllal jöttek létre, hogy általános alapszabályokkal lássa el a népet. Az első „népegészségügyi programként” is felfogható. Miután minden további törvény alapja is ez, az őt ért vád logikátlan és elfogult, egyúttal tudománytalan.

A kultúrharc kapcsán véleménye szerint a gondolat teljes mértékben szabad, nem is lehet kontrollálni. Kásler szerint „kultúrairányítás” emiatt nem létezhet. Kásler Miklós inkább egy letűnő szemléletmód utóvédharcait látja a kultúra terén. Mint fogalmazott, a szellem birodalmában már rég más harcok dúlnak, amelyeket e régi személet nem képes felfogni. A vita attól termékeny, ha élesen de mindenki elmondhatja a véleményét. Végezetül megjegyezte: politikailag nem lehet megkülönböztetni a művészeti alkotásokat. Egy ember vagy politikai oldal sem tekintheti magát „isteni mércének”, hisz az igazi mérce az egyetemes érték, melyet azonban nem az ember határoz meg.

Tekintse meg a teljes interjút: