2020. június 3.,
szerda, Klotild napja

Tájékoztató füzetekkel jelentkezett a Budapesti Békéltető Testület (X)

Hír TV

2019. május 15., szerda 06:30

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával ismét új tájékoztató, ismeretterjesztő tevékenységgel jelentkezett a Budapesti Békéltető Testület. Hat kis füzetben írják le, adnak hasznos információkat a békéltető eljárásról, annak indításáról, magáról az egyeztetés folyamatáról és a lehetséges kimenetelekről. A tájékoztatással elsősorban a fiatalokat szólítják meg, hiszen a tudatos fogyasztói magatartást ebben az életkorban alakítható ki a legnagyobb hatékonysággal. Éppen ezért a kis füzetek mellé figyelemfelhívó videókat is készítettek középiskolás diákokkal.

Az eddig megjelent három füzet első része összefoglalja a békéltető eljárás lényegét. Fontos, hogy a szolgáltatás gyors és ingyenes! A békéltető testület elnöke a hiánytalanul beérkezett kérelmekre 60 napon belüli tárgyalást ír ki, 90 napon belül a végeredmény is megszületik. A fogyasztó által kezdeményezett egyeztetésen a másik félnek is képviseltetnie kell magát. Így az eljáró tanács könnyebben és gyorsabban tud egyezséget teremteni a vitás felek között. Ami a fogyasztóvédelmi tendenciákat illeti, jól látszik, hogy a békéltetés betölti célját és az eljárásnak köszönhetően a felek megegyeztek.

A második füzet fontos és pontos tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy ki, kik, és mikor és hogyan kezdeményezhetik az eljárást. Figyelni kell arra, hogy mindenek előtt meg kell kísérelni a megegyezést a vállalkozóval, szolgáltatóval. Ha ez nem sikerül, akkor a szükséges dokumentumok beküldésével indítható az egyeztetés a testület előtt.

A harmadik füzet leírja a békéltető eljárás menetét, hasznos tanácsokkal segíti a fogyasztókat és a vállalkozásokat is. Lényeges elem, hogy érdemes és fontos minden állítást alátámasztani, bizonyítani, azokat írásban rögzíteni.

A figyelemfelhívó videókat itt tekinthetik meg:

http://bekeltet.hu/hirek/a-budapesti-bekelteto-testulet-kisfilmjei-es-tajekoztato-fuzetei-a-fogyasztoi-tudatossag-javitasa-erdekeben/

2018-ban 5 százalékkal több (8546) esetben keresték meg a Budapesti Békéltető Testületet, mint 2017-ben. Az összes lezárt ügy közel 70 %-a rendeződött a Budapesti Békéltető Testület eljárásának köszönhetően egyezséggel.

A pozitív véget ért ügyek számát pedig csak tovább növeli az is, hogy a vállalkozások igen nagy arányban önként eleget tettek a békéltető testületi ajánlásoknak, amely egyébként nem kötelező. Ez utóbbiakat is beleszámolva már 6239 ügyben ért el békés megállapodást (az összes ügy 73 %-a) a Testület. Ami a lezárt ügyek típusait illeti, legtöbb esetben (46 %) a kereskedelmi ügyek kapcsán kérték a fogyasztók a Budapesti Békéltető Testület segítségét.

Csökkenő sorrendben következnek az „Egyéb szolgáltatások” (például mobiltelefon-, internet- előfizetések, parkolási bírságok, javító-karbantartó szolgáltatások) típusba tartozó eljárások (37 %).

Harmadik helyen a közszolgáltatásokkal (például: földgáz-, villamos energia szolgáltatás) összefüggő lezárt ügyek állnak (7 %), majd ezeket követik a pénzügyi tárgyú ügyek (4 %),  például: hallgatói hitel, fogyasztói csoportok), végül az építőipari ügyek (3 %) és az utazással összefüggő ügyek (3 %) zárják a sort.

Még ebben az évben megjelenik a sorozat következő három része is. Ezek részletesen bemutatják majd a békéltető eljárás lehetséges kimeneteleit, hasznos tanácsokkal látják el a vállalkozásokat és végül bemutatják a határon átnyúló fogyasztói jogviták rendezésének módját.

Budapest, 2019. május 6.

További információk:

Somorai László

06 30 279 6416

X