2021. február 28.,
vasárnap, Elemér napja

Látkép a jogállamiság helyzetéről Magyarországon

MTI

2020. október 1., csütörtök 13:25

Az év folyamán Magyarország részletes elemzéseket juttatott el az Európai Bizottsághoz, hogy segítse annak munkáját 2020-as jogállamisági jelentésének előkészítése során.

Az elemzések objektív és tényszerű képet adnak az igazságszolgáltatás rendszeréről, a korrupcióellenes küzdelemről, a médiapluralizmus helyzetéről, az alkotmányos fékekről és ellensúlyokról, illetve a rendkívüli jogrenddel kapcsolatos kérdésekről.

A magyar igazságszolgáltatás függetlenségét, szervezetét és igazgatását valamennyi releváns nemzetközi fórum megvizsgálta. Reding biztos már 2013-ban megerősítette, hogy "számos eszmecserét követően Magyarország az Európai Bizottság jogi álláspontját tiszteletben tartva

a Bizottság által felvetett valamennyi kifogás tekintetében az alkotmányát újra összhangba hozta az uniós joggal." Később további fontos hatáskörök kerültek átruházásra az Országos Bírói Tanácsra, amit a Velencei Bizottság 2019 márciusában további pozitív fejleményként ismert el.

A magyarországi korrupcióellenes keret átfogó szabályokat tartalmaz a vagyonnyilatkozatról és a pénzügyi érdekeltségek bejelentéséről, szigorúan szabályozza az összeférhetetlenséget, valamint garantálja a bírák, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, illetve az Országgyűlés által megválasztott legfőbb ügyész teljes függetlenségét. Ez a keret megfelelő és összhangban áll az európai normákkal. Szélesebb körű intézményi garanciákat biztosít számos olyan tagállam alkotmányos rendelkezéseihez képest, ahol az ügyészség az igazságügyi minisztériumnak van alárendelve, és a végrehajtó hatalom meghatározó szerepet játszik mind az igazságügyi kinevezésekben, mind pedig az igazságszolgáltatás igazgatásában.

A média tevékenységekre vonatkozó szabályozási keretet Magyarország a Bizottsággal konzultálva alakította ki. Magyarország azon kevés tagállam egyike, ahol valódi pluralizmus érvényesül a médiában, az ideológiai vitákban és a közvéleményben.

A Bizottság jogállami jelentésében Magyarország hozzájárulását lényegében figyelmen kívül hagyta. Az Igazságügyi Minisztérium ezért az elemzéseket honlapján közzéteszi, hogy az érdeklődők valós képet kaphassanak a magyar jogállamiság helyzetéről.

Az elemzések a kormany.hu oldalán, az alábbi linken (a csatolt dokumentumokban) olvashatók:

https://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium/hirek/latkep-a-jogallamisag-helyzeterol-magyarorszagon

(IM)

Kiadó: Igazságügyi Minisztérium

x
Rendkívüli hír